Ninh Bình chủ động các phương án dạy học theo diễn biến của dịch COVID-19

Các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức dạy học trực tuyến khi toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT- TTg. Ảnh: NT
Các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức dạy học trực tuyến khi toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT- TTg. Ảnh: NT
Các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức dạy học trực tuyến khi toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT- TTg. Ảnh: NT
Lên top