Ninh Bình: Cho học sinh nghỉ học để phòng dịch COVID-19

Học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ngừng đến trường kể từ ngày 10.5 để phòng dịch COVID-19. Ảnh: NT
Học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ngừng đến trường kể từ ngày 10.5 để phòng dịch COVID-19. Ảnh: NT
Học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ngừng đến trường kể từ ngày 10.5 để phòng dịch COVID-19. Ảnh: NT
Lên top