Ninh Bình: Chi trả tiền hỗ trợ cho người LĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Theo số liệu rà soát, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có trên 10.000 trường hợp là người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được nhận tiền hỗ trợ. Ảnh: NT
Theo số liệu rà soát, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có trên 10.000 trường hợp là người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được nhận tiền hỗ trợ. Ảnh: NT
Theo số liệu rà soát, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có trên 10.000 trường hợp là người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được nhận tiền hỗ trợ. Ảnh: NT
Lên top