Ninh Bình: 31 thí sinh vắng mặt, không có thí sinh vi phạm

Trong ngày đầu diễn ra kỳ thi, không có trường hợp thí sinh và cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế. Ảnh: NT
Trong ngày đầu diễn ra kỳ thi, không có trường hợp thí sinh và cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế. Ảnh: NT
Trong ngày đầu diễn ra kỳ thi, không có trường hợp thí sinh và cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế. Ảnh: NT
Lên top