Ninh Bình: 12 cơ sở lưu trú đăng ký làm nơi cách ly tập trung

Hiện đã có 12 cơ sở lưu trú đăng ký làm nơi cách ly tập trung có thu phí. Ảnh: NT
Hiện đã có 12 cơ sở lưu trú đăng ký làm nơi cách ly tập trung có thu phí. Ảnh: NT
Hiện đã có 12 cơ sở lưu trú đăng ký làm nơi cách ly tập trung có thu phí. Ảnh: NT
Lên top