Nín thở lội cầu tràn ngập nước mỗi lúc trời mưa

Giáo viên lội bộ qua điểm cầu tràn Km12 ở xã Thanh bị ngập nước sau cơn mưa ngày 25.5. Ảnh: CTV.
Giáo viên lội bộ qua điểm cầu tràn Km12 ở xã Thanh bị ngập nước sau cơn mưa ngày 25.5. Ảnh: CTV.
Giáo viên lội bộ qua điểm cầu tràn Km12 ở xã Thanh bị ngập nước sau cơn mưa ngày 25.5. Ảnh: CTV.
Lên top