Niềm vui được đi bầu cử của “những công dân phát sinh”

Một điểm bỏ phiếu bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp tại vùng biên giới tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Thành Chương
Một điểm bỏ phiếu bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp tại vùng biên giới tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Thành Chương
Một điểm bỏ phiếu bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp tại vùng biên giới tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Thành Chương
Lên top