Niềm tin của công chúng vào cơ quan truyền thông góp phần kiểm soát COVID

Niềm tin của công chúng vào cơ quan truyền thông, góp phần kiểm soát dịch COVID-19 tại Việt Nam. Ảnh: Huyên Nguyễn
Niềm tin của công chúng vào cơ quan truyền thông, góp phần kiểm soát dịch COVID-19 tại Việt Nam. Ảnh: Huyên Nguyễn
Niềm tin của công chúng vào cơ quan truyền thông, góp phần kiểm soát dịch COVID-19 tại Việt Nam. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top