Niêm phong tài sản để di dời dân, tháo dỡ bức tường khổng lồ trái phép

Bức tường khổng lồ trái phép "treo" trên đầu dân tại thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: PV
Bức tường khổng lồ trái phép "treo" trên đầu dân tại thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: PV
Bức tường khổng lồ trái phép "treo" trên đầu dân tại thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: PV
Lên top