Niêm phong cửa ô tô, không cho xuống xe khi qua Bình Phước về Bình Dương

Niêm phong không cho người dân xuống xe khi đi qua Bình Phước về Bình Dương
Niêm phong không cho người dân xuống xe khi đi qua Bình Phước về Bình Dương
Niêm phong không cho người dân xuống xe khi đi qua Bình Phước về Bình Dương
Lên top