Những xã, phường nào của Hải Phòng bị sáp nhập trong đợt này?

HĐND TP Hải Phòng khóa XV khai mạc kỳ họp thứ 10 - ảnh CTV
HĐND TP Hải Phòng khóa XV khai mạc kỳ họp thứ 10 - ảnh CTV
HĐND TP Hải Phòng khóa XV khai mạc kỳ họp thứ 10 - ảnh CTV
Lên top