Những trường hợp nào vào Hải Dương phải có xét nghiệm SARS-CoV-2?

Người từ tỉnh, thành có dịch về Hải Dương phải có xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Người từ tỉnh, thành có dịch về Hải Dương phải có xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Người từ tỉnh, thành có dịch về Hải Dương phải có xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Lên top