Những trường hợp nào phải có giấy xét nghiệm COVID-19 khi vào Hải Phòng?

Hải Phòng quy định rõ đối tượng phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 khi vào thành phố. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng quy định rõ đối tượng phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 khi vào thành phố. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng quy định rõ đối tượng phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 khi vào thành phố. Ảnh Mai Dung
Lên top