Những trường hợp nào được ưu tiên tiêm trước vaccine Sinopharm ở Hải Phòng?

Hải Phòng ưu tiên tiêm vaccine cho doanh nghiệp đông lao động. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng ưu tiên tiêm vaccine cho doanh nghiệp đông lao động. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng ưu tiên tiêm vaccine cho doanh nghiệp đông lao động. Ảnh Mai Dung
Lên top