Những trường hợp được ra vào TP.Đà Nẵng sau 8h ngày 5.9

Chốt kiểm soát dịch giáp ranh giữa Đà Nẵng và Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Chốt kiểm soát dịch giáp ranh giữa Đà Nẵng và Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Chốt kiểm soát dịch giáp ranh giữa Đà Nẵng và Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Lên top