Những trường hợp được đi qua chốt kiểm soát dịch ở Đà Nẵng

Kiểm soát người dân ra đường ở các chốt kiểm dịch trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Chung
Kiểm soát người dân ra đường ở các chốt kiểm dịch trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Chung
Kiểm soát người dân ra đường ở các chốt kiểm dịch trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Chung
Lên top