Những trang lưu bút cảm động ở khu cách ly phòng dịch COVID-19

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận Kiến An kiểm tra sức khỏe hằng ngày người cách ly tại Khu cách ly tập trung Trường ĐH Hải Phòng. Ảnh MDung
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận Kiến An kiểm tra sức khỏe hằng ngày người cách ly tại Khu cách ly tập trung Trường ĐH Hải Phòng. Ảnh MDung
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận Kiến An kiểm tra sức khỏe hằng ngày người cách ly tại Khu cách ly tập trung Trường ĐH Hải Phòng. Ảnh MDung
Lên top