Những tình nguyện viên áo cam trong kỳ thi THPT quốc gia

Những chiếc áo cam tình nguyện trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.
Những chiếc áo cam tình nguyện trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.
Những chiếc áo cam tình nguyện trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top