Những thông tin cần lưu ý trong lễ cúng ông Công ông Táo

Theo truyền thống, ngày 23 tháng Chạp các gia đình sẽ làm mâm cỗ tiễn ông Công ông Táo về trời.
Theo truyền thống, ngày 23 tháng Chạp các gia đình sẽ làm mâm cỗ tiễn ông Công ông Táo về trời.
Theo truyền thống, ngày 23 tháng Chạp các gia đình sẽ làm mâm cỗ tiễn ông Công ông Táo về trời.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top