Những thợ lặn mưu sinh ở "vương quốc" tôm hùm

Muốn thu hoạch, người nuôi phải lặn sâu cả chục mét dưới đáy biển để bắt 
tôm hùm...
Muốn thu hoạch, người nuôi phải lặn sâu cả chục mét dưới đáy biển để bắt tôm hùm...
Muốn thu hoạch, người nuôi phải lặn sâu cả chục mét dưới đáy biển để bắt tôm hùm...
Lên top