Những thiệt hại trong thời gian vừa qua do bão số 5 Matmo gây ra

Bão số 5 đổ bộ vào Quy Nhơn trước đó. Ảnh: Nguyễn Tri
Bão số 5 đổ bộ vào Quy Nhơn trước đó. Ảnh: Nguyễn Tri
Bão số 5 đổ bộ vào Quy Nhơn trước đó. Ảnh: Nguyễn Tri
Lên top