Những thay đổi trong Chỉ thị mới của Đồng Nai thực hiện theo Nghị quyết 128

Theo dự thảo mới: Hoạt động lưu thông vận chuyển hàng hoá nội tỉnh hoặc liên tỉnh (kể cả người vận chuyển hàng bằng xe máy sử dụng công nghệ có đăng ký) được hoạt động. Ảnh: Hà Anh Chiến
Theo dự thảo mới: Hoạt động lưu thông vận chuyển hàng hoá nội tỉnh hoặc liên tỉnh (kể cả người vận chuyển hàng bằng xe máy sử dụng công nghệ có đăng ký) được hoạt động. Ảnh: Hà Anh Chiến
Theo dự thảo mới: Hoạt động lưu thông vận chuyển hàng hoá nội tỉnh hoặc liên tỉnh (kể cả người vận chuyển hàng bằng xe máy sử dụng công nghệ có đăng ký) được hoạt động. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top