Những tháng ngày đáng nhớ

Cầu Long Biên ngày thường vẫn nườm nượp xe cộ đi lại hai chiều, nay vắng ngắt.
Cầu Long Biên ngày thường vẫn nườm nượp xe cộ đi lại hai chiều, nay vắng ngắt.
Cầu Long Biên ngày thường vẫn nườm nượp xe cộ đi lại hai chiều, nay vắng ngắt.
Lên top