Những sai lầm cần tránh khi thực hiện cúng ông Công, ông Táo

Vào ngày 23 tháng Chạp người dân thường chuẩn bị mâm cỗ cúng ông Công ông Táo.
Vào ngày 23 tháng Chạp người dân thường chuẩn bị mâm cỗ cúng ông Công ông Táo.
Vào ngày 23 tháng Chạp người dân thường chuẩn bị mâm cỗ cúng ông Công ông Táo.
Lên top