Những quyền lợi của người hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng từ 1.7.2021

Những quyền lợi của người hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng từ 1.7.2021. Ảnh minh họa: LDO.
Những quyền lợi của người hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng từ 1.7.2021. Ảnh minh họa: LDO.
Những quyền lợi của người hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng từ 1.7.2021. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top