Những quận của Hà Nội có tiềm năng phát triển "kinh tế đêm"

Phát triển kinh tế đêm tăng sức hấp dẫn khách du lịch tại Hà Nội. Ảnh: PV
Phát triển kinh tế đêm tăng sức hấp dẫn khách du lịch tại Hà Nội. Ảnh: PV
Phát triển kinh tế đêm tăng sức hấp dẫn khách du lịch tại Hà Nội. Ảnh: PV
Lên top