Những quả bom nổ chậm giữa thành phố Cảng

Cây xăng nằm giữa khu đông dân cư như quả bom nổ chậm. Ảnh: TN
Cây xăng nằm giữa khu đông dân cư như quả bom nổ chậm. Ảnh: TN
Cây xăng nằm giữa khu đông dân cư như quả bom nổ chậm. Ảnh: TN