Những phương tiện đường thủy tự phát ở Lào Cai: “Đánh cược với tử thần”

Vẫn còn nhiều bất cập trong quản lý phương tiện đường thủy tự phát ở Lào Cai. Ảnh: Vân Tiến
Vẫn còn nhiều bất cập trong quản lý phương tiện đường thủy tự phát ở Lào Cai. Ảnh: Vân Tiến
Vẫn còn nhiều bất cập trong quản lý phương tiện đường thủy tự phát ở Lào Cai. Ảnh: Vân Tiến
Lên top