Những phụ nữ không quà ngày 20/10

Họ có thể là những người quanh năm với gánh hàng rong trên phố...
Họ có thể là những người quanh năm với gánh hàng rong trên phố...