Những phát ngôn trước đám đông bị "ném đá"

Nhiều chính khách, nghệ sĩ vạ miệng bị công chúng "ném đá".
Nhiều chính khách, nghệ sĩ vạ miệng bị công chúng "ném đá".