Những phát ngôn “để đời” của ông Đoàn Ngọc Hải trong chiến dịch “dẹp vỉa hè”

Ông Đoàn Ngọc Hải trong chiến dịch đòi lại vỉa hè
Ông Đoàn Ngọc Hải trong chiến dịch đòi lại vỉa hè
Ông Đoàn Ngọc Hải trong chiến dịch đòi lại vỉa hè

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM