Những “pháo đài” bảo vệ thành quả chống dịch ở vùng xanh tại Hà Nội

Lên top