Những phận người “mắc cạn” trên sông Hồng

Xóm “mắc cạn” trên sông Hồng. Ảnh: Lan Nhi.
Xóm “mắc cạn” trên sông Hồng. Ảnh: Lan Nhi.
Xóm “mắc cạn” trên sông Hồng. Ảnh: Lan Nhi.
Lên top