Nhùng nhằng giải tỏa cho đường dây 500kV tại Hậu Giang

Cây trồng trên đất của bà lệ ngã la liệt sau khi bị đoàn cán bộ đốn chặt. Ảnh: TR.L
Cây trồng trên đất của bà lệ ngã la liệt sau khi bị đoàn cán bộ đốn chặt. Ảnh: TR.L
Cây trồng trên đất của bà lệ ngã la liệt sau khi bị đoàn cán bộ đốn chặt. Ảnh: TR.L
Lên top