Kỳ 2

Những người trắng đêm giao thừa giữ bình an cho thuyền viên đón Tết

Những khai thác viên Đài Thông tin duyên hải làm việc bên giàn máy những ngày Tết. Ảnh: PV.
Những khai thác viên Đài Thông tin duyên hải làm việc bên giàn máy những ngày Tết. Ảnh: PV.
Những khai thác viên Đài Thông tin duyên hải làm việc bên giàn máy những ngày Tết. Ảnh: PV.
Lên top