Những người phụ nữ làm nghiêng ngả Phủ Đầu Rồng

Bà Nguyễn Thị Mai Anh (phu nhân Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu) đứng ngoài cùng, bên trái.
Bà Nguyễn Thị Mai Anh (phu nhân Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu) đứng ngoài cùng, bên trái.
Bà Nguyễn Thị Mai Anh (phu nhân Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu) đứng ngoài cùng, bên trái.
Lên top