Những người không quốc tịch

Bà Blúp Lợ và những gia đình sống tại các bản làng biên giới chỉ biết bám víu vào cuốn sổ tạm trú như thế này.
Bà Blúp Lợ và những gia đình sống tại các bản làng biên giới chỉ biết bám víu vào cuốn sổ tạm trú như thế này.
Bà Blúp Lợ và những gia đình sống tại các bản làng biên giới chỉ biết bám víu vào cuốn sổ tạm trú như thế này.
Lên top