Những người không nghỉ Tết ở chốt kiểm dịch Yên Bái

Một chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại Yên Bái. Ảnh: N.Đ
Một chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại Yên Bái. Ảnh: N.Đ
Một chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại Yên Bái. Ảnh: N.Đ
Lên top