Những người được phép ra đường từ 0h ngày 23.8 tại TP.HCM

Từ 0h ngày 23.8, TP.HCM tăng cường kiểm soát các nhóm được phép lưu thông. Ảnh: LDO.
Từ 0h ngày 23.8, TP.HCM tăng cường kiểm soát các nhóm được phép lưu thông. Ảnh: LDO.
Từ 0h ngày 23.8, TP.HCM tăng cường kiểm soát các nhóm được phép lưu thông. Ảnh: LDO.
Lên top