Những người đo lũ ở trạm Thủy văn Mường Lay

Các cán bộ, quan trắc viên của Trạm Thủy văn Mường Lay thả “cá sắt” (máy đo lưu lượng nước) xuống sông để thực hiện quan trắc. Ảnh: Thuận Thiên
Các cán bộ, quan trắc viên của Trạm Thủy văn Mường Lay thả “cá sắt” (máy đo lưu lượng nước) xuống sông để thực hiện quan trắc. Ảnh: Thuận Thiên
Các cán bộ, quan trắc viên của Trạm Thủy văn Mường Lay thả “cá sắt” (máy đo lưu lượng nước) xuống sông để thực hiện quan trắc. Ảnh: Thuận Thiên
Lên top