Những ngày dài ở nơi phong toả vì đại dịch

Các cá nhân, đơn vị, tổ chức hỗ trợ Bệnh viện K trong thời gian cách ly. 
Ảnh: Trần Hà
Các cá nhân, đơn vị, tổ chức hỗ trợ Bệnh viện K trong thời gian cách ly. Ảnh: Trần Hà
Các cá nhân, đơn vị, tổ chức hỗ trợ Bệnh viện K trong thời gian cách ly. Ảnh: Trần Hà
Lên top