Những mái trường hạnh phúc trên quê hương Hà Tĩnh

Sân trường Tiểu học Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Ảnh: La Giang
Sân trường Tiểu học Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Ảnh: La Giang
Sân trường Tiểu học Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Ảnh: La Giang
Lên top