Những lưu ý với phụ huynh khi trẻ 15 tuổi được quyền sử dụng thẻ tín dụng

Bậc phụ huynh cần lưu tâm khi con trẻ muốn mở thẻ tín dụng. Ảnh minh họa.
Bậc phụ huynh cần lưu tâm khi con trẻ muốn mở thẻ tín dụng. Ảnh minh họa.
Bậc phụ huynh cần lưu tâm khi con trẻ muốn mở thẻ tín dụng. Ảnh minh họa.
Lên top