Những lưu ý với học sinh lớp 9 để chuẩn bị tốt cho kỳ thi vào lớp 10

Học sinh năm nay lên lớp 9 cần chuẩn bị tốt kiến thức và tâm thế cho kỳ thi vào lớp 10 diễn ra vào cuối năm học. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh năm nay lên lớp 9 cần chuẩn bị tốt kiến thức và tâm thế cho kỳ thi vào lớp 10 diễn ra vào cuối năm học. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh năm nay lên lớp 9 cần chuẩn bị tốt kiến thức và tâm thế cho kỳ thi vào lớp 10 diễn ra vào cuối năm học. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top