Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Những lưu ý trong xét tuyển đợt 2