Những lá phiếu bầu cử đặc biệt từ trên biển

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 792, Hải đội 511, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân bỏ phiếu bầu cử khi đang trên biển làm nhiệm vụ. Ảnh: Vùng 5 HQ
Cán bộ, chiến sĩ Tàu 792, Hải đội 511, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân bỏ phiếu bầu cử khi đang trên biển làm nhiệm vụ. Ảnh: Vùng 5 HQ
Cán bộ, chiến sĩ Tàu 792, Hải đội 511, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân bỏ phiếu bầu cử khi đang trên biển làm nhiệm vụ. Ảnh: Vùng 5 HQ
Lên top