Những "lá chắn thép" cùng Yên Bái giữ vững vùng xanh

Bất kể ngày đêm, những chiến sĩ tại các chốt kiểm dịch hết mình thực hiện nhiệm vụ, hình thành nên những "lá chắn thép" bảo vệ vùng xanh. Ảnh: Bích Liên
Bất kể ngày đêm, những chiến sĩ tại các chốt kiểm dịch hết mình thực hiện nhiệm vụ, hình thành nên những "lá chắn thép" bảo vệ vùng xanh. Ảnh: Bích Liên
Bất kể ngày đêm, những chiến sĩ tại các chốt kiểm dịch hết mình thực hiện nhiệm vụ, hình thành nên những "lá chắn thép" bảo vệ vùng xanh. Ảnh: Bích Liên
Lên top