Những khu vực nào của Hà Nội đang sử dụng nguồn nước sông Đà?

Hình ảnh người dân vớt dầu và cá chết do nước đầu nguồn sông Đà có dầu lạ. Ảnh người dân cung cấp.
Hình ảnh người dân vớt dầu và cá chết do nước đầu nguồn sông Đà có dầu lạ. Ảnh người dân cung cấp.
Hình ảnh người dân vớt dầu và cá chết do nước đầu nguồn sông Đà có dầu lạ. Ảnh người dân cung cấp.
Lên top