Những hoạt động nào được phép, tiếp tục dừng khi Cần Thơ nới lỏng từ 24.9?

Dọc các tuyến đường ở thị trấn Phong Điền, Cần Thơ - địa phương đã trở về trạng thái bình thường mới, nhiều quán ăn, quán uống đã mở cửa hoạt động trở lại. Ảnh: LĐO
Dọc các tuyến đường ở thị trấn Phong Điền, Cần Thơ - địa phương đã trở về trạng thái bình thường mới, nhiều quán ăn, quán uống đã mở cửa hoạt động trở lại. Ảnh: LĐO
Dọc các tuyến đường ở thị trấn Phong Điền, Cần Thơ - địa phương đã trở về trạng thái bình thường mới, nhiều quán ăn, quán uống đã mở cửa hoạt động trở lại. Ảnh: LĐO
Lên top