Những hoạt động được mở lại ở Đồng Nai từ ngày 9.10, điều kiện là gì?

Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, chợ truyền thống tại Đồng Nai cũng được mở lại từ ngày 9.10. Ảnh: Hà Anh Chiến
Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, chợ truyền thống tại Đồng Nai cũng được mở lại từ ngày 9.10. Ảnh: Hà Anh Chiến
Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, chợ truyền thống tại Đồng Nai cũng được mở lại từ ngày 9.10. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top